ทำไมต้องเรา ?


 

IMG_9936-web

ปัจจุบัน…

การแข่งขันทางธุรกิจสูง เจ้าของธุรกิจมักจะไม่มีเวลาในการบริหารงาน
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีภาษี และเอกสาร

 ข้อเสียคือ
     – เสียค่าปรับทางภาษี
     – เสียภาษีไม่ถูกต้อง
     – ทำเอกสารยื่นราชการไม่ทันเวลา
     – ทำเอกสารยื่นราชการไม่ถูกต้อง

หตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ จึงส่งผลให้เสียค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่จำเป็น
ด้วยประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีและการรับทำบัญชีมาไม่น้อยกว่า 12 ปี 

เรา ยิ้ม ยิ้ม การบัญชี จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของท่าน ที่ช่วยให้ท่านสามารถบริหารงานได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพต่อไป

“เพียงคุณเลือกเรา คุณจะไม่ได้แค่ผู้ทำบัญชี…”

“แต่คุณจะได้ที่ปรึกษาอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป…”

“ผมสัญญา…  ครับ”


เหตุผลดี ๆ ที่อยากให้คุณเลือกเรา :

“เราจะทำสัญญากับลูกค้าทุกราย เพื่อให้ลูกค้าสบายใจเรื่องการไม่ทิ้งงาน การไม่รับผิดชอบงาน”

“เราเต็มใจที่จะไปให้ความรู้  เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้าทุกราย เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในหลักภาษีและการจัดทำเอกสารเบื้องต้น”

“เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เกี่ยวกับเรื่องภาษีและการทำบัญชี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า เราคอยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเสมอ…”

“เราควบคุมและดูแลงานอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีอากร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริการที่ลูกค้าได้รับ มีคุณภาพสูงสุด”

“เรากำหนดค่าบริการตามปริมาณงานที่เราให้บริการ อย่างเป็นธรรมและเป็นกันเอง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความสบายใจกับค่าบริการในแต่ละเดือน”“ยินดีให้บริการครับ โทร. 062-892-4419 รับประกัน ราคาเป็นกันเอง…”